Αρχική σελίδα » Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.

Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.

Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. είναι μία νεοσύστατη δομή με σκοπό την παρακολούθηση και μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με την ισότητα και την ίση μεταχείριση των φύλων στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ. Δείτε το ιστορικό της δημιουργίας και τους σκοπούς και δράσεις του Γραφείου.