Αρχική σελίδα » Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

> Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πόλυτεχνείο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

>Εργαστήρια / Κέντρα Σπουδών Φύλου και Ισότητας Ισότητας στα ελληνικά Α.Ε.Ι.
Πάντειο Πανεπιστήμιο -Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Κέντρο Χώρου, Τεχνολογίας και Φύλου

>Γραφεία Ισότητας στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α.
University of York-Gender Equality Scheme
University of Oxford-Oxford Women’s Network
Universitat Autonoma de Barcelona- Observatory for equality
Trinity College Dublin - Equality Office
University of Berkeley-Office for Faculty Equity & Welfare
Indiana University-Office for Women's Affairs
The Ohio State University-The Women's Place
University of Stanford-Women's Community Center

> Σπουδές Φύλου στην Ελλάδα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων"
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές & Ιστορικές Προσεγγίσεις"
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

> Σπουδές Φύλου στο εξωτερικό
University of Cambridge - Centre for Gender Studies
University of Oxford - International Gender Studies Centre
University College London- Graduate Studies in Gender, Society and Representation
London School of Economics - Gender Institute
University of Warwick - Centre for the Study of Women and Gender
University of Sussex - Centre for Gender Studies
University of Leeds- Centre for Interdisciplinary Gender Studies
University of York - Centre of Women's Studies
University of Oslo – Centre for Gender Research
University of Helsinki - Christina Institute for Women's Studies
University of Columbia - Institute for Research on Women and Gender
University of Stanford – Michelle R Clayman Institute for Gender Research

> Oργανώσεις γυναικών πανεπιστημιακών
Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.)
International Federation of University Women
American Association of University Women (AAUW)
University and College Union-Women members

> Γυναικεία Επιστημονικά Δίκτυα
European Platform of Women Scientists (epws)
Central European Centre for Women and Youth in Science

> Ελληνικές Υπηρεσίες για την Ισότητα των Φύλων
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

> Πηγές κοινωνικών ερευνών και στατιστικών στοιχείων για την ισότητα των φύλων
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
Ευρωβαρόμετρο- Στατιστική Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

> Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις για Θέματα Φύλου και Ισότητας
United Nations Inter-Agency Network an Women and Gender Equality (IANWGE)
WHO, Gender Website
World Bank- Gender Website

> Συνέδρια / Εκδηλώσεις
Η Γυναίκα στην Επιστήμη και το Επάγγελμα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, 24 Ιανουαρίου 2013, Αθήνα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ - Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών
Ισότητα των Φύλων και Σύγχρονο Πανεπιστήμιο: εμπειρίες του παρελθόντος και παρόντος, προκλήσεις του μέλλοντος, 4 Ιουνίου 2013, Πανεπιστήμιο Πειραιά - Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών