Αρχική σελίδα » Εργαλεία Αυτοεκπαίδευσης

Εργαλεία Αυτοεκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Φύλο-παιδεία
Η Φυλο-Παιδεία δημιουργήθηκε με κύριο μέλημα την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Ελλάδα και ειδικά του φοιτητικού κοινού και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία έγκυρη πηγή επιστημονικής γνώσης και πληροφόρησης για ζητήματα που αφορούν την ιστορία των γυναικών, τη φεμινιστική θεωρία και τις σπουδές φύλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη Φυλο-Παιδεία καλύπτεται ένα κενό, αφού στην ελληνική γλώσσα δεν έχουν αποδοθεί με ενιαίο τρόπο όροι και νοήματα που χρησιμοποιούνται εδώ και ποολλά χρόνια στη διεθνή βιλβιογραφία στο χώρο των γυναικείων σπουδών και σπουδών φύλου.

Καλούμε όσες και όσους ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο έργο μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1) Να καταθέσετε προτάσεις για νέα λήμματα, ανάλογα με τον επιστημονικό χώρο της ειδίκευσής σας.
2) Να συγγράψετε λήμμα για το λεξικό, το οποίο θα κριθεί από εξωτερικούς κριτές.
3) Να επιμεληθείτε κείμενα που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση
4) Να μεταφράσετε στην ελληνική σημαντικά κείμενα που γράφτηκαν σε άλλη γλώσσα
5) Να επιβλέψετε υπο-λήμματα φοιτητριών/των
6) Ως επιστημονικά υπεύθυνη/ος σχετικου ΠΜΣ να δημιουργήσετε ευκαιρίες για συνεργασία

Εάν ενδιαφέρεστε για συνεργασία επικοινωνήστε μαζί μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να την αποστείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lvaiou[at]isotita.uoa[dot]gr και lydia.vaiou[at]gmail[dot]com