Αρχική σελίδα » Έρευνες

Έρευνες

Σκοπός του Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων με βασική μεταβλητή το φύλο στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και στο φοιτητικό σώμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δημιουργία συναφών αρχείων και στατιστικών μελετών είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να γίνουν γνωστές οι πραγματικές κατανομές βάσει του φύλου ανάμεσα στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
Επιλέξτε την ημερομηνία και την κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε τους πίνακες των στοιχείων.