Αρχική σελίδα » Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. » Ιστορικό

Ιστορικό

To Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 για την διοικητική υποστήριξη του Διατμηματικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας (Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.). Στα χρόνια του Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (2003-08), το Γραφείο ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονταν με την ισότητα και την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στο ΕΚΠΑ.
Βασική συνιστώσα των δραστηριοτήτων αποτέλεσε η καταγραφή της ποιότητας και των συνθηκών ισότητας των δύο φύλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα έργα του Γραφείου ήταν : α. η συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την κατανομή των δύο φύλων, τόσο στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό όσο και στο φοιτητικό σώμα του ιδρύματος, β. η συγγραφή δημοσιεύσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών για την ισότητα των φύλων στο ΕΚΠΑ και τις πολιτικές ισότητας στα πανεπιστήμια διεθνώς, γ. η οργάνωση και προετοιμασία επιστημονικών εκδηλώσεων στο πανεπιστήμιο σχετικά με ζητήματα ισότητας των φύλων.
Γρήγορα έγινε αντιληπτό πως υπήρχε η ανάγκη να υπάρξει συστηματική μελέτη και ενασχόληση με το ζήτημα της ισότητας των φύλων στα πανεπιστήμια, μέσω κάποιας μορφής υπηρεσίας ή γραφείου που θα λειτουργούσε μόνιμα στο εσωτερικό του ιδρύματος. Τούτο έγινε πραγματικότητα με τη θεσμοθέτηση του Γραφείου ΘΕΦΥΛΙΣ από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Ιούλιο του 2009.
Με τη θετική απόφαση της Συγκλήτου, το Γραφείο εντάχθηκε στο νέο οργανόγραμμα του ιδρύματός μας και σκοπός είναι να λειτουργήσει ως «Γραφείο Ισότητας», με τη μορφή που υπάρχουν και λειτουργούν στη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων στις χώρες του Δυτικού κόσμου. Η στελέχωσή  του χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΕΚΠΑ.