Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές

Για τη νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι παρακάτω:

 

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής

Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ

Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών

Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ

Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής

Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε

Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.

Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα

Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.

Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

 

 

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού

Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος

Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς

Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

 

 

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου