Αρχική σελίδα » Ιστοσελίδες Φύλου και Ισότητας Τμημάτων ΕΚΠΑ » Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Καλώς Ήλθατε!

Στα πλαίσια του προγράμματος ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας) του Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρείχε από το 2003 ως το 2008 ευκαιρίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να γνωρίσουν το αντικείμενο των Σπουδών Φύλου και Ισότητας και να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα ζωής, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έπαιξε ενεργό ρόλο με δράσεις και μαθήματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και πριν. Σήμερα, με κίνητρο τις θετικές κριτικές και το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν εκείνες οι δραστηριότητες, συνεχίζουμε να προσφέρουμε έναν ουσιαστικό αριθμό μαθημάτων επιλογής για θέματα φύλου.

Για αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα Φύλου και Ισότητας του Τ.Α.Γ.Φ., που, μαζί με την ιστοσελίδα του Γραφείου Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχει πληροφορίες για τα ζητήματα αυτά. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε ώστε να εισαγάγει το κοινό της στα θέματα φύλου, να το κατευθύνει για το που θα βρει περισσότερες πληροφορίες, να έχει επαφή με γραφεία φύλου σε όλον τον κόσμο, να προωθεί τα θέματα φύλου και ισότητας στην Ελλάδα, ακόμα και να αποτελεί μία (ανορθόδοξη) ματιά για το πως το φύλο επηρεάζει την καθημερινότητά μας, ακόμη και όταν νομίζουμε το αντίθετο. Σας καλούμε να την φυλο-μετρήσετε!

Η Δημιουργική Επιτροπή

Βασιλική Δενδρινού
Χριστίνα Ντόκου
Ανθούλα Σαραφαντώνη
Χριστίνα Φραντζεσκάκη